ورود کاربران >>

منوی اصلی

خوش آمدیدپرطرفدارترین مطالب سایت :

تاريخ / زمان

انتخاب زبان

 
اصول نگهداری از سگ

ارسال شده توسط admin در بخش اصول نگهداری از سگ .
 نسخه مناسب برای چاپ ساخت فایل pdf از این خبر
شنبه 23 شهريور 1387 - 12:17:14

dog12.JPG


اصول‌ نگهداري‌ از سگ انتخاب سگ

چه نوع سگي ازهمه بهتر است ؟ حيواني ازنژاد خالص يا دورگه ؟

سگهاي نژاد خالص :

هيچ ترديدي وجود ندارد که تنها مزيت واقعي سگهاي نژاد خالص (به استثناي سه نژاد کاري کولي . اسپرينگراسپانيل . ولابرادور) ظاهرزيباي آنهاست . حقيقتا وانصافا شرمندگي آن بردوش آن دسته از پرورش دهندگان است که سگها را ساليان سال به خاطر قيافه و ظاهرآنها وبدون هيچ توجهي به خطرات ناشي ازجفتگيري پيوسته فاميلي تکثير کرده اند .

روي هم رفته اين پرورش دهندگان نه تنها هوش و ذکاوت سگها را نسبت به نژادهاي مشابه آنها کاهش داده اند بلکه باعث ايجاد وابقاي هميشگي ناهنجاريهاي مادرزادي مانند ديسپلازي مفصل لگني – راني ، آب مرواريد مادرزادي ، دررفتگي زانو ، آتروفي شبکيه وغيره شده اند .

لذا توصيه آن است که درخريد سگي ازنژاد خالص بسياراحتياط کنيد . اگرتنها به يک حيوان خانگي نيازداريد و شناخته بودن نژاد آن براي شما کمتر اهميت دارد ، شانس بهتري داريد که حيواني تندرست وسرزنده و باهوش داشته باشيد .

طولي نخواهد کشيد که گروهي ازپرورش دهندگان آگاه با آميخته گري انتخابي حيوانات بزرگتر و کوچکتر دست به توليد نژادهاي جديدي خواهند زد . آنها در اين راستا تنها از الگوهايي پيروي خواهند نمود که پيش ازاين درگونه هاي ديگري ازحيوانات مانند اسب ، گاو ، گوسفند وخوک بطور پيوسته استفاده شده است . به عبارت ديگر سرزندگي وهوش نژادهاي دورگه ويژگيهايي خواهند شد که بيشترين اهميت را دارا هستند وبي گمان بايد اينگونه باشد .

نژادهاي دورگه

نژادهاي دورگه درمقايسه با خويشان خالص خود برتريهاي زيادي دارند . آنها معمولا عاري ازنقايص مادرزادي ، قويتر ، باهوشتر و بسيار مقاومتر نسبت به بيماريها ومعمولا داراي عمري طولاني ترهستند . به هرحال نژادهاي دورگه اي که والدين مشخصي ندارند مي توانند زشت وکودن باشد که توله دورگه اي را خريداري نماييد که پدرومادرش شناخته شده است .


خريد سگ ازفروشگاه سگ

بسياري ازموسسات حمايت ازسگ کارهاي عجيبي را به منظور يافتن پناهگاه براي سگهاي آواره انجام مي دهند . معمولا قيمت ناچيزي براي خريد اينگونه سگها مطالبه مي شود . پيشنهاد من دراينجا اين است که يک سگ بالغ بخريد مگر اين که سگهاي جوانتر توسط دکتردامپزشک معاينه شده باشند و عليه بيماريهاي کشنده واکسينه شده باشند . يک سگ بالغ چنانچه سالم به نظربرسد به احتمال بسيارزيادي دربرابر ديستمپر و پارواويروس ايمن مي باشد .

ممکن است چنين سگي به سرفه لانه اي مبتلا شود ولي اين بيماري را مي توان درمان کرد . اگرهمانگونه که درمورد بسياري ازتوله هاي جوانتري که واکسن نخورده اند رخ مي دهد پس ازخريد نشانه هاي پارواويروس ودپستمپر پديدارشد ممکن است دوره شديد وطولاني بيماري به تلف شدن حيوان يا دستکم به يک دوره درماني پرهزينه منجرشود .

dog2.gif


پيشگيري ازبيماريها

پنج بيماري کشنده سگها را مبتلا مي کنند وهرصاحب سگ آگاهي بايد حيوان خودرا دراولين فرصت ممکن درمقابل آنها حفاظت کند . اين بيماريها عبارتند از :

1 - ديستمپر سگ
2 - سخت شدن پنجه ها
3 - تورم کبد ويروسي
4 - يرقان لپتوسپيرايي
5 - عفونت پارواويروسي
6 - زخمهاي دهان

اين زخمها اساسا درسگهايي ديده مي شود که ازدندانهاي آنها غفلت شده است اگرچه ممکن است به طورمستقل نيز ايجاد شوند .

علل

1 - ساييدگي لثه ها وسطح دروني گونه ها توسط جرم دنداني که رشد زيادي کرده است . اين متداولترين عامل است .

2 - فشاردندانهاي آسياب روي لبهاي پاييني که بيشتردرسگهايي مانند اسپانيل – پيرنين مونتين- بلاد هوند .

تحت شرايط طبيعي بالانسي بين تخريب وبازسازي لايه اپي تليال ناحيه (
Crevicuiar groove) که حافظ تماميت طبيعي غشاء پريودونتال مي باشد وجود دارد . بيماريهاي پريودونتال بدليل تجمع پلاکهاي غذايي درسطوح دندان ايجاد شده وشدت آنها مستقيما با مقداراين رسوبات مرتبط است .

تجمع اين پلاک بوسيله رسوب يک اسيد گليکوپروتئين که ازبزاق ناشي مي شود رخ مي دهد . باکتريهاي دهان به اين غشاء چسبيده وتوليد ماتريکسي ازپلي ساکاريد - پروتئين مي کنند که بوسيله مواد ديگري مانند سلولهاي اپيتليال مرده ، گويچه هاي سفيد ، چربي ، کربوهيدرات ، مجموعه پلي ساکاريد ، پروتئين ،کلسيم و فسفر اين مجموعه تکميل مي گردد .

با تشکيل پلاک فلورباکتريايي تغييرمي کند درابتدا مقاديرزيادي کوکسيهاي گرم مثبت وجود دارند اما وقتيکه پلاک کامل گشته وضخيم شد کوکسيهاي گرم منفي غالب شده وافزايشي درباکتريهاي بي هوازي ، اسپيروکتها وباکتريهاي ميله اي شکل متحرک ديده مي شود .

اين ميکروارگانيزمها ايجاد زخم و اروزيون دراپيتليوم ناحيه (
Crevicular) کرده واين مسئله سبب ايجاد التهاب لثه درناحيه اطراف مي گردد. تجمع وايجاد پلاک سبب خارج شدن (Crevicular groove
) وکوتيکول مينا ازحالت طبيعي شده درنتيجه يک حفره پريودونتال ايجاد مي شود .

ايجاد اين حفره سبب تسريع درتجمع پلاک وايجاد محيط مناسب براي رشد باکتريهاي گرم منفي بي هوازي مي گردد . اين تغييرات منجربه تحليل رفتن لثه ها وجمع شدن غشاء پريودنتال مي گردد . درنهايت اين اتفاقات منجربه عفونت ريشه دندان ، تخريب استخوان آلوئول وازدست رفتن دندان مي گردد .

درابتدا ممکن است ديدن پلاک بجز بوسيله رنگهايي که وجود پلاک را آشکارمي سازند (
Erythrosin) مشکل باشد . اما اين پلاکها با رسوب نمکهاي کلسيم از بزاق مينراليزه مي شوند . محصول مينراليزه شده يک رسوب تقريبا سفيد ، زرد يا قهوه اي مي باشد(Tartar , Calcuius
) رسوبات بزرگ سبب تروما والتهاب لثه مي گردند .

بنابراين بيماريهاي پريودونتال يک سندرم پيشرونده بوده که با يک التهاب لثه(
Gingivitis) آغازشده وبه يک پريودونيتت (perioutitis
) و درصورت عدم زمان مناسب ازدست دادن دندان ختم مي شود . دندانها ساختمانهاي سخت تغييرشکل يافته اپيتليالي هستند که دراستخوانهاي فک بالا وپايين قرارگرفته اند .

سگ وگربه داراي دندانهاي ساده (
brachydont) مي باشند . اين دندانها داراي يک قسمت مرکزي ژلاتيني نرم بوده که بوسيله يک توده بزرگتري ازعاج (Dentine
) پوشيده شده وخود عاج به نوبه خود بوسيله يک لايه بسيارسخت مينا پوشيده شده است . هردوجنس دربدو تولد فاقد دندان مي باشند اما درسنين بين دو تا هشت هفتگي يکسري دندانهاي شيري دردهان آنها شروع به رشد مي کند .

بين سنين دو (درگربه سه) تا شش ماهگي دندانهاي شيري ريخته ودندانهاي دائمي رشد مي کنند . اين ترتيب ممکن است منجربه باقي ماندن دندانهاي شيري درکناردندانهاي دائمي گردد .

زمان بيرون آمدن دندان درنژادهاي بزرگ سگ زودترمي باشد ولي حتي در نژادهاي کوچک و تمامي گربه ها تاج دندانهاي دائمي حداکثر درسن 12-10 ماهگي ظاهرمي شود.

dog5.JPG


فرمول عادي دنداني درسگها وگربه ها بصورت زير مي باشد :

دندانهاي لنايا درهر دو جنس داراي ريشه تکي هستند . درفک بالاي سگها اولين دندان گونه اي داراي يک ريشه بوده ، دومين وسومين داراي دوريشه هستند ومابقي داراي سه ريشه هستند . درفک پايين اولين وآخرين دندان گونه اي داراي يک ريشه و بقيه داراي سه ريشه هستند چهارمين دندان آسياب پيشين بالا و اولين دندان آسياب پايين به عنوان دندانهاي برنده(
Carnasial) شناخته شده اند .

درگربه اولين دندان وچهارمين دندان گونه اي فک بالا داراي ريشه تکي هستند . دومين دندان داراي دو ريشه وسومين دندان گونه اي داراي سه ريشه هستند . درفک پايين گربه تمامي دندانهاي گونه اي داراي دو ريشه هستند.

درهردوجنس سگ و گربه در بدو تولد فک پايين کوچکتر ازفک بالا مي باشد . و تحت شرايط نرمال اين ارتباط تغييرکرده وقوس فک پايين بالغ بزرگتر از قوس فک بالا مي گردد .

به هرحال دندانهاي فک بالا بايد روي دندانهاي فک پايين را درناحيه جانبي (
Lateral
) پوشانده و دندان نيش فک بالا هم درسگ و هم درگربه درقسمت پشت دندان نيش فک پايين قراربگيرد . اين ترتيب قرارگرفتن دندانها در هر دو گونه سبب تسهيل در انجام عمل بريدن بخصوص بين دندانهاي گونه اي مي گردد .

درنژادهاي براکيوسفال و دوليکوسفال تغييراتي ازاين وضعيت مشاهده مي شود .


انگيزه هاي نگهداري سگ :

نگهداري وحمايت سگ درزندگي امروز به انواع واقسام مختلف مورد توجه قرارگرفته است . برخي اشخاص اين حيوان را مونس ومصاحب خود ساخته و يا براي تفريح وتفنن نگهداري نموده و آنرا جزئي ازخانواده محسوب مي نمايند و درموقع مسافرت يا مهاجرت سگ را نيزهمراه خود مي برند .

نژادهاي بخصوصي ازسگ که استعداد شکاردارند بعنوان سگهاي شکاري به کمک دوستداران شکار شتافته و با بهره گيري ازحس بويائي قوي که ازويژگي هاي آنها مي باشد درعمليات شکاريابي و يا پيدا کردن پرنده شکار شده در لابلاي بوته هاي جنگلي يا در درياچه ها و مردابها شکارچيان را ياري مي نمايند .

بعضي اشخاص سگ را بعنوان محافظ وپاسبان منازل خود و به منظور در امان بودن ازسرقت ودستبرد نگهداري مي کنند تا درموقع لزوم بتوانند با خيال آسوده و راحت به انجام امور خارج از منزل پرداخته و يا به گردش و مسافرت رفته و يا درهرحال درهنگام شب خواب آرامي داشته باشند .

سگهاي پاسبان در پادگانها و پايگاههاي نظامي نيز جهت محافظت و مراقبت مورد استفاده قرارمي گيرند . درپاره اي ازنژادها که ازقدرت بويائي ورديابي فوق العاده اي برخوردارهستند در واحدهاي امنيتي و کشف مواد مخدرتحت آموزش خاص قرارگرفته و مي توانند در جاي خود کمکهاي ذيقيمتي درکشف جنايات بعمل آورند .

همچنين بنا به دلايل متعدد انسان سگ را اهلي تربيت کرده است تا از قدرت خارق العاده و ويژگي هاي بارز و برجسته اين حيوان که مظهرحق شناسي و وفاداري لقب گرفته است به نفع خود استفاده نمايد .

dog15.gif


از اين مسائل که بگذريم امروزه در موسسات پژوهشي پزشکي سگ بعنوان يک حيوان آزمايشي و تجربي کمک هاي ارزنده اي به توسعه و پيشرفت علوم وفنون پزشکي نموده و درواقع با از دست دادن زندگي خود خدمت بزرگي به تامين رفاه و آسايش بشر مي نمايد . نمونه بارز آنرا مي توان درزمينه بيماريهاي قلبي وعروش مشاهده کرد که تمامي پيشرفتي که در زمينه بيماريهاي قلب درانسان صورت گرفته مرهون اين حيوان با ارزش مي باشد .

در اجتماعات امروزي سگ فقط يک حيوان خانگي نيست بلکه يار باوفاي انسانهاي تنها ، دوست صميمي و عصاي دست و راهنماي نابينايان ، همپاي عاشقان شکار ، چوپان گله هاي گوسفند وگاو ، نگهبان ، نامه رسان ، همرزم سرباز در جبهه هاي جنگ و بالاخره شريک انسان درتمام ابعاد زندگي است .

سگ علاوه برتحقيقات پزشکي در مطالعات فضائي نيزمورد استفاده دانش امروزي است . اخيرا يک فيلسوف انگليسي در وصف سگ گفته است : سگ به مثابه يک انسان افتخاري است .

مراقبت ازسگ

انتخاب يک سگ بالغ بعنوان حيوان خانگي مثل قمارکردن است چون ممکن است حيوان کاملا فرمانبردارباشد و تعاليم مربوط به زندگي درخانه را به خوبي ياد گرفته يا اينکه از اطاعت از شما سرباز زند . حيوان ممکن است قبلا آزاد بوده تا بطورخودسر به هرطرف بدود لذا مهارکردن چنين حيواني مشکل است .

دراين موارد ممکن است شما صاحب حيواني شده باشيد که مالک قبلي آن بدليل ناتواني درنگهداري آن اقدام به فروش يا واگذاري آن کرده است . لذا شما قبل از خريداري يک سگ بالغ حتما با صاحب قبلي آن تماس بگيريد و از روحيات سگ سوالاتي بکنيد . زيرا ممکن است سگ عادات بدي مانند دويدن دنبال وسايل نقليه ، کشتن مرغ وخروس يا گازگرفتن مردم داشته باشد لذا بايد فکرکنيد که آيا قادربه نگهداري چنين حيواني هستيد يا نه . زيرا اين ترحم به حيوان نيست که مدام ازخانه اي به خانه ديگرجابه جا شود .

اگرشما سگ سرکش و شروري داريد هرگزآنرا به شخصي که بدنبال سگ نگهبان مي گردد ندهيد و به قولي خودرا ازدست آن خلاص نکنيد زيرا صاحب جديد آن هم مسلما بدنبال راهي براي خلاص شدن از آن مي گردد .

سگهاي بالغ نيزمانند توله سگها بايد جعبه يا سبد مخصوص به خود داشته باشند که درجاي ساکتي که درجريان هوا نباشد قرارگرفته باشد. ضمنا بايد ياد بگيرند که تازماني که به آنها اجازه ندهيد که روي صندلي شما بنشيند چون ممکن است چسبيدن موهاي آن به لباس شما براي شما امري عادي باشد ؛ اما براي مهمانهاي شما قابل قبول نمي باشد چون سگهاي بالغ مرحله جويدن را پشت سرگذاشته اند مي توانيد براي آنها يک سبد حصيري خريداري کنيد يا اينکه ازيک جعبه چوبي مقاوم که يک طرف آن ديوارندارد استفاده کنيد . همچنين مي توانيد ازسبدهاي پلاستيکي استفاده نماييد . درهرصورت بايد محل خواب به اندازه کافي بزرگ باشد تا حيوان درآن احساس آرامش کند .

درکف محل خواب حيوان مي توانيد ازيک پتو بعنوان زيراندازاستفاده کنيد . خوب است که بخاطرداشته باشيد که تخم انگلهاي خارجي اغلب داخل اين پتو پنهان مي شوند . لذا بهتر است آنرا بطورمنظم بشوييد .

اگرسگ شما درداخل لانه اي درحياط زندگي مي کند بايد مطمئن باشيد که لانه مزبورگرم بوده وهوا به آن نفوذ نمي کند . لانه مورد نظربايد ازچوب ساخته شده وکمي اززمين بالاترباشد تا رطوبت به آن نفوذ نکند . ضمنا درجهت کوران هوا نيز نباشد. مگر در مواقعي که هوا خيلي خوب است . لانه سگ را بايد درخانه يا گاراژ يا انباري قراردهيد .

اگرلانه سگ دائمي است و حيوان بايد درطول سال درآن زندگي کند بايد به اندازه کافي بزرگ باشد تا حيوان درآن کاملا احساس راحتي کند . ارتفاع آن هم بايد به حدي باشد که حيوان بتواند براحتي درآن بايستد . لانه مزبور بايد درگوشه اي ازباغ که ازسرما ، باد ونورخورشيد محفوظ باشد قرارداده شود . هر روز بايد مدفوع موجود درلانه تخليه شود تا باعث آلودگي انگلي نشود . ضمنا کف لانه بايد بوسيله يک ماده ضدعفوني کننده شستشو شود .محل خواب حيوان نيزبايد حداقل هفته اي يکبارشسته شود .


dog13.JPG


تمرين وبازي

نوع پوشش ميزان رسيدگي موي بلند همراه با پوشش عمقي موي ابريشمي مجعد غيرافشان صاف سيمي حمام کردن دربهاروپائيز ، برس کردن وشانه کردن مو به جلووسپس عقب ، شانه کردن پوشش عمقي برس زدن وشستشوي زود به زود ، هرسه ماه يکبار موها را کوتاه کنيد . هر6تا 8 هفته موها را کوتاه کنيد وحيوان را حمام بدهيد .

هر دو روز يکبار قسمتهاي کوتاه را برس بزنيد . قبل ازبرس زدن نواحي بلندتر را شانه بزنيد . بطورمنظم شانه بزنيد يا ازبرس سيمي(مويي) استفاده کنيد. يا از
Hound glove بطورمنظم استفاده نماييد .

بطورمنظم شانه بزنيد . هرسه تا چهارماه موهاي حيوان را کوتاه کنيد وحيوان را حمام ببريد يا هر6 تا 8 هفته موهاي حيوان را کوتاه نماييد .

دراينجا يک برنامه کلي براي شانه زدن انواع سگها آورده مي شود. اگرچه شما ملزم به انجام تمامي مراحل درهرمرحله شانه زدن نيستيد اما ترتيب درست براي کسب بهترين نتيجه را به شما آموزش مي دهد .

1 - ازيک شانه دندانه باز براي جداکردن موها وازبين بردن گره ها استفاده کنيد .

2 - ازيک شانه نرم براي شانه کردن موهاي زيرچانه ، دم وپشت گوشها استفاده کنيد .

3 - به ميزان لازم موها را درجهت خواب آنها برس بزنيد .

4 - موهاي اضافي را با قيچي کوتاه کنيد .

5 - موهاي اطراف چشم . اندام تناسلي ومقعد را نيزکوتاه کنيد .

6 - سگ را به روش صحيح بشوئيد .

7 - به منظورصاف کردن موها تمام بدن را بخوبي برس بزنيد .

ابزارلازم جهت شانه کردن :

حداقل هرسگ به شانه وبرس مخصوص به خود نيازدارد . برس ها به انواع مويي Carder , hound gloves تقسيم مي شوند . همچنين شما جهت کوتاه کردن موهاي سگ به قيچي نيازداريد . ماشين هاي برقي نيزجهت کوتاه کردن موها مورد استفاده قرار مي گيرند که البته بايد اين کار توسط افراد با تجربه انجام شود . جهت جلوگيري از زنگ زدن اين ابزار آنها را دور از رطوبت نگهداري نماييد.

بعد ازاتمام هرجلسه ابزار مزبور را تميزکنيد وپس ازروغن کاري درجاي خود قراردهيد .  
dog17.jpg


استفاده ازشانه

شانه ها شامل انواع فلزي وپلاستيکي مي باشند . دندانه شانه پلاستيکي اغلب شکسته مي شود يا اينکه حيوان آن را مي جود . درهردو مورد نوک وکناره دندانه ها بايد گرد باشد تا به مويا پوست آسيبي نزند .

تمامي سگها به شانه هاي دندانه بازکه فاصله دندانه هاي آن حدود 2ميلي متر باشد نيازدارند . سگهايي که موهاي نرم دارند يا نژادهايي که موهايشان مستعد توده شدن مي باشند نيز بايد شانه دندانه نزديک داشته باشند .

روش استفاده ازشانه
 
1 - شانه دندانه باز را به عمق موها وارد کنيد وسعي کنيد بوسيله آن گره ها و توده هاي تشکيل شده بخصوص درپوشش خارجي را ازبين ببريد .

2 - ازيک شانه دندانه نزديک جهت جدا کردن موهاي پوشش زيرين و خارج کردن موهاي مرده اي که اتصال محکمي ندارند استفاده کنيد . هرگزخيلي محکم شانه را نکشيد زيرا باعث ناراحتي سگ مي گردد .

3 - اگرشما با هرگونه گره اي در موها مواجه شديد شانه را دربياوريد و با استفاده ازشانه دندانه باز يا انگشتانتان گره را بازکنيد .


استفاده ازبرس مويي

برس مويي وسيله اي است که جهت تيمارکردن روتين حيوان مورد استفاده قرارمي گيرد . پس ازشانه کردن بخصوص در نژادهاي موبلند جهت تيمار نهايي بسيارمفيد مي باشد . همچنين پس ازورزش و دويدن حيوان جهت تيمار سريع حيوان قابل استفاده است . هميشه دندانه ها بايد به اندازه کافي بلند باشند تا از ميان موها به پوست حيوان برسند . برس هايي که داراي موهاي کوتاه ومتراکم هستند براي نژادهاي مو کوتاه بسيارمناسب مي باشند .

جهت برس زدن سگهايي که داراي موهاي صاف مي باشند سعي کنيد که موها را درجهت خواب آنها ازسربه طرف دم برس بزنيد . اگرسگ داراي موهاي بلند است شما به برسي که دندانه هاي بلند وبا فاصله اي دارد نيازداريد . آرايشگرهاي حرفه اي دراستفاده از برس هايي که موهاي آنها مصنوعي (سنتتيک) است با احتياط رفتارمي نمايند زيرا عقيده دارند که آنها الکتريسته ساکن بيشتري توليد مي کنند و باعث شکستگي موها مي گردند .

لذا تا حدامکان ازبرس هاي مويي طبيعي استفاده کنيد . برس زدن يک سگ موبلنددر سگهاي موبلند و نژادهايي که موي آنها از بدنشان آويزان است برس را وارد موها کنيد وکمي آنرا درخلاف جهت رشد موها بچرخانيد . درحين اين کار تکانهاي کوچکي نيزبه برس بدهيد . بخاطر داشته باشيد که هرگز کل موها را در خلاف جهت خواب آنها برس نزنيد زيرا باعث ضعيف شدن يا شکستگي موها مي گردد .

برس زدن سگهايي که موهاي متوسط دارند :

درسگهايي که موهاي متوسط دارند (مثل لابرادور) توجه خاصي به اندام هاي خلفي بکنيد زيرا دراين سگها موهاي محافظ درپوشش بدن به اندازه اي بلند و محکم است که پس ازمرگ هم باقي مي مانند . لذا حرک سگ يا ليس زدن باعث حرکت اين موها بطرف اندام هاي خلفي وتشکيل توده هاي متراکم مي گردد .

استفاده از
Carder نوعي برس سيمي است که درآن برروي صفحه اي مستطيلي دندانه هاي سيمي کوتاه وخميده اي وجود دارد . عمل Carder خارج کردن موهاي پوشش زيرين درنژادهاي موکوتاه مي باشد . روش استفاده ازآن مانند سگهاي موبلند است .

دندانه ها با به آرامي به طرف پوست وارد کنيد وسپس
Carder را بطرف سطح حرکت دهيد .استفاده ازhound glove Hound glove
جهت تيمارکردن سگهاي موکوتاه بخصوص سگهاي شکاري جهت جلادادن به پوشش خارجي و خارج کردن موهاي مرده بسيارمفيد مي باشد . اينها داراي برجستگي هاي سيمي يا پلاستيکي مي باشند و شما مي توانيد مثل دستکش آنها را بپوشيد . اين دستکش ها درسگهايي که پوشش بدن آنها بلندتر از سگهاي لابرادوراست موثرنمي باشد .

dog20.jpg


حمام کردن واقدامات آرايشي

پاسخ مشخصي درمورد اين سوال که چند وقت يکبار بايد يک سگ را حمام کرد وجود ندارد . سگي که کثيف است و بو مي دهد نياز به حمام دارد ولي کثيفي جزئي را مي توان پس ازخشک شدن بوسيله برس زدن برطرف کرد .

اکثرسگها به حمام بيشتري درفصل تابستان نيازدارند . برخي ازسگها نيازبه حمام ماهانه وبعضي بيشتر از اين نيازدارند اما شستشوي بيش ازحد باعث کم شدن چربي هاي طبيعي سطح پوست شده و پوست حالت خشکي و خشني به خود مي گيرد و شفافيت و درخشندگي موها کمترمي شود .

هميشه قبل ازحمام کردن سگ آنرا بخوبي تيمارنماييد وگرنه باعث تشکيل توده ها وگره هاي بيشتري خواهيد شد . هرگزاز پاک کننده هاي قوي يا صابون هاي قليايي قوي استفاده نکنيد ؛ زيرا پوست سگها حساس است . شما مي توانيد ازشامپوهاي مخصوص سگ يا شامپوي بچه استفاده کنيد .

آب مورد استفاده بايد ولرم باشد . شما مي توانيد از وان حمام خود نيزاستفاده کنيد ، ولي بايد آنرا بخوبي بشوييد . وان حمام بچه براي شستشوي سگهاي کوچک مفيد مي باشد. مي توان ازشامپوي خشک نيزجهت تميزکردن سريع سگها استفاده کرد اما جهت استفاده در سگهاي کثيف مناسب نمي باشد .


روش حمام کردن

1 - فردي را به عنوان کمک انتخاب کنيد وازاو بخواهيد تا حيوان را موقع شستشو محکم نگه دارد . قلاده حيوان را بازکنيد وآنرا درداخل وان قراردهيد . ازيک دوش دستي جهت پاشيدن آب روي پشت و اطراف بدن حيوان استفاده کنيد .

2 - مقداري شامپو روي پشت حيوان بريزيد و آنرا به همه جاي بدن حيوان تا پائين پاها بماليد سپس سرحيوان را بشوئيد . مراقب باشيد که شامپو به داخل چشم سگ نرود . درهنگام شستشو سعي کنيد از پنبه يا پارچه کتاني که آن را بوسيله روغن هاي معدني نظيرپارافين يا گليسيرين آغشته گرديده درگوش استفاده کنيد وآن را قبل ازاستحمام در داخل مجراي گوش حيوان قراردهيد تا از نفوذ آب به داخل مجراي گوش جلوگيري شود .

وقتي سر سگ خيس مي شود اغلب سگ سرخود را به اطراف تکان مي دهد و آب را به اطراف پخش مي کند .

3 - حال حيوان را بطورکامل با آب بشوئيد . ازسرشروع کنيد به سمت عقب ادامه دهيد . آب بدن حيوان را بخوبي خشک کنيد . درتابستان دويدن حيوان در هواي آزاد و سپس برس زدن آن براي بسياري ازسگها کفايت مي کند اما سگهاي موبلند بايد با حوله خشک شوند .

4 - درزمستان حيوان را باحوله بخوبي خشک کنيد ودرجاي گرم نگه داريد وگرنه حيوان سرما مي خورد . مي توانيد ازسشوارهم براي خشک کردن حيوان استفاده کنيد اما بايد ابتدا حيوان را عادت دهيد تا ازصدا وگرماي آن نترسد . سشوار را خيلي نزديک بدن حيوان نگيريد . طرزبرخورد با گره ها و توده هاي موگره هاي کوچک را مي توان با استفاده ازشانه دندانه بازازبين برد .

درابتدا بايد با استفاده از شانه دندانه باز وسپس با شانه نرم آنها راشانه کرد . گره هاي بزرگ را به اين طريق نمي توان ازبين برد بلکه ابتدا بايد يک شانه را به زيرگره وارد کنيد و سپس موي بالاي شانه را بالاگرفته بوسيله قيچي کوتاه نماييد .

dog19.gif


مراقبت خاص ازسگهاي موبلند

اگرشما
Carder , hound gloves و برسهاي موکوتاه درسگهاي موبلند استفاده کنيد قادربه تيمارکردن مناسب حيوان نيستيد . اگرچه ظاهر حيوان بسيارمناسب بوده وپوشش خارجي آن صاف است ولي بدليل نرسيدن نوک دندانه هاي برس به لايه زيرين گره هاي متراکمي در آن ايجاد مي شود که تنها راه چاره کوتاه کردن مو وقيچي کردن گره هاست که هم براي شما دربرگيرنده صرف وقت و هزينه است و هم حيوان را ناراحت مي کند . زيرا گاهي مواقع لازم است که زيربيهوشي اين کارانجام شود . خصوصا درسگي مثل سگ افغان که 18 ماه طول مي کشد تا ظاهرحيوان به حالت اولش برگردد اين امربسيارناراحت کننده مي باشد . لذا هرگز تيمارکردن سگ مو بلند خود را فراموش نکنيد و مطمئن شويد که از تکنيک و ابزارمناسب استفاده مي کنيد .

کوتاه کردن ناخن ها

سگهايي که درمحيط روستايي و درفضاي باززندگي مي کنند بدليل حرکت برروي زمين سخت نياز به کوتاه کردن ناخن ندارند زيرا بطورطبيعي ناخن آنها درتماس با زمين سائيده مي شود . ولي سگهايي که درخانه زندگي مي کنند بايد بطورمرتب ناخن هايشان کوتاه شود زيرا درغيراينصورت ممکن است ناخن آنها وارد گوشت شده وبسياردردناک شود . لازم است به خاطرداشته باشيد که بافت زيرناخن سگها بسيارحساس است لذا تنها بافت شاخي ناخن بايد کوتاه شود .

جهت اين کار ، تنها ازناخنگيرهاي مخصوص استفاده کنيد که متداولترين آنها ناخنگير گيوتيني است . هرگز از قيچي و امثال آن استفاده نکنيد زيرا اين کارباعث رشته رشته شدن بقيه ناخن ودردناکي آن مي گردد . درسگهايي که ناخنشان سفيد رنگ است محل برش جلوي بافت صورتي زيرناخن است .

درسگهايي که ناخنهاي تيره رنگ دارند تشخيص اين محل مشکل است لذا تنها قسمت جلوي ناخن که به عقب انحناء دارد را کوتاه کنيد . کوتاه کردن بيش ازحد موجب درد و خونريزي قابل توجهي خواهد شد . وقتي ناخنها را کوتاه مي کنيد ازکوتاه کردن ناخن انگشت پنجم نبايد غفلت کنيد . اين انگشت درسطح داخل پا قراردارد .

گاهي اين انگشت تنها درپاهاي جلو وجود دارد اما دربعضي موارد در پاهاي عقب هم ديده مي شود . برخي از پرورش دهندگان سگ در همان روزهاي اول اين انگشت را قطع مي کنند ، زيرا اين انگشت اغلب بزرگ شده ومستعد شکستگي مي باشد که بسياردردناک خواهد بود .

گوشها

گوشهاي هرسگي را مي بايست بطورماهيانه تميزکرد و چنانچه سگ مستعد به بيماريهاي گوش باشد اين عمل مي بايست درفواصل کمتري صورت پذيرد . براي اين کارانگشت خود را درحالي که يک پارچه نرم مرطوب يا پنبه مرطوبي به دورآن پيچيده شده وارد گوش نموده وبا چرخاندن آن درداخل گوش را تميزنمائيد . تنها تميزنمودن قسمتهايي ازداخل گوش که قابل ديدن مي باشد کافي است .

همچنين براي اين کارمي توان ازگوش پاکن هاي اطفال نيزبهره گرفت . ضرورتي ندارد که تمام اجسام مومي داخل گوش خارج شوند . زيرا اين اجسام به طورطبيعي داراي عملکرد محافظت کننده اي نيزهستند . دربرخورد با گوش درد ويا چرکي شدن گوش بهتر است که با دامپزشک خود مشورت نمائيد . چرا که دراين حال بيماربه مداوا ودرمان نيازدارد .

گوش برخي ازسگها داراي دسته موهاي زيادي است که مانع جريان هوا به داخل گوش شده وزمينه سازعفونتهاي گوش مي شوند . دراين حال با نظرخواهي از دامپزشک به وسيله انگشت يا موچينهاي زنانه تنها موهايي که به راحتي کنده مي شوند را ازداخل گوش خارج سازيد .زخمهايي که درنوک گوش ديده مي شوند ناشي ازگزش حشرات بخصوص مگسها هستند . دراين صورت ابتدا آنها را با آب وصابون شسته وسپس با کمي پماد محافظت کننده وباند تميزپانسمان نمائيد . با سمپاشي جايگاه يا به روش مقتضي بايد جمعيت حشرات را به حداقل کاهش داد .

چشمها

همواره درموقع شستشو واصلاح بدن سگ بايد مراقبت نمود که هيچ نوع اجسام تحريک کننده وارد چشمها نشوند . همچنين درنژادهايي که چشمهاي بزرگ وبيرون زده اي دارند بايد دقت نمود که موهاي بلند اطراف باعث خراشيدگي وآسيب ديدگي چشم نشوند . تحريکات مداومي که ازسوي اين موها برسطح چشم وارد مي شود مي تواند باعث عفونتهاي مزمن گردد .

اين قبيل سگها اغلب داراي چشمهايي قرمز وترشح مختصري درگوشه آن هستند . براي رفع ترشحات مي توان چشم را به آرامي وبه وسيله يک تکه پنبه آغشته با آب جوشيده سرد شده ويا چاي کمرنگ سرد شده شستشو داد . درموارد شديد که مي تواند ناشي از ورود اجسام خارجي برگشتگي پلکها و ساير بيماريها باشد مشورت با دامپزشک ضرورت مي يابد . دندانهابا آنکه شيريني از اجزاء غذائي سگها به حساب نمي آيد اما بدين معنا نيست که سگها ازمشکلات دندان درامان هستند . سگها دقيقا نظيرانسان به پلاک وجرم دندان مبتلا مي گردند . اين اجرام باعث بيماري پريودونتال (بيماري لثه) مي شوند . اين بيماري دردناک است وباعث افتادن دندان مي گردد .

جرم دنداني به صورت رسوبات نرم يا سفت به رنگ زرد مايل به قهوه اي يا خاکستري کمرنگ برروي دندان ديده مي شوند و آنها را نمي توان با مسواک کردن يا ناخن کشيدن از سطح دندان جدا ساخت ودرواقع مي بايست توسط يک دامپزشک وابزارهاي خاص از روي دندانها برداشته شوند .

جرم دنداني درابتدا به صورت پلاک ظاهرمي شود . پلاکها درواقع اجسام نرم سفيدرنگ يا زردي هستند که به راحتي و با اقدامات داخل منزل برطرف مي شوند . اين اقدام ازبسياري مشکلات خطرناک پيشگيري مي نمايد . شايد عملي ترين روشي که درکشورما کاربرد داشته باشد و به وسيله بسياري ازدامپزشکان توصيه مي گردد اين است که در تغذيه سگ ازغذاهاي خشک و استخوان بهره گرفته شود که درحين جويدن آنها دندانها نيزتميزگردند .

البته درخارج ازکشور بيسکويت هاي مخصوصي ساخته شده که همين عمل را انجام مي دهد . همچنين بهره گيري از مسواک و خميردندانهاي مخصوص نيزتوصيه شده است که کاربرد آن به ارتباط نزديک و دوطرفه صاحب سگ و سگ و همچنين تحمل و همکاري حيوان بستگي دارد .عليرغم تمام اين تلاشها چنانچه لثه دچار خونريزي شود يا قرمزبه نظرآيد يا برروي دندان پيشروي نمايد حتما با دامپزشک خود مشورت نمائيد .

dog18.jpg


تمامي سگها به جويدن نيازمندند

توله ها و سگهاي جوان در مدتي که دندانها و فکهاي آنها در حال توسعه هستند به چيزهاي مقاوم وسختي براي جويدن نيازدارند . اين تکامل و توسعه شامل افتادن دندانهاي شيري و تحريک رشد دندانهاي اصلي که در زير دندانهاي شيري قرارگرفته اند کمک به خارج شدن دندان اصلي از لثه تکامل فکها و محکم قرارگرفتن دندان اصلي درفکها مي شود . سگهاي بالغ نيزبه جويدن تمايل دارند که علل آن شامل تميزساختن دندانها ، ماساژدادن لثه ، فعال نگه داشتن فکها وهمچنين نيازبه تخليه شرارت وخشونتهاي داخلي مي باشد .

پوسيدگي هاي دندان آنچنان که دندانهاي انسان را مبتلا مي سازد درسگها شايع نيست . اما تشکيل جرمهاي دنداني که برروي دندان سگها بخصوص درمرزبين دندان با لثه تجمع مي يابد از سرعت بيشتري نسبت به انسان برخورداراست .

اين رسوبها چنانچه برداشته نشوند شروع به تحريک نموده و متعاقبا عفوني مي گردند . در پي آن ميناي دندان دستخوش فرسايش و تضعيف گشته و نهايتا تخريب ريشه دندان را به دنبال خواهد داشت . لذا توجه به اين امربسيارحائز اهميت است که جهت حفظ بهداشت دهان و دندان به صورت دوره اي به دامپزشک مراجعه شود .تکامل دندان وفک به طورنرمال يک سال ويا بيشترادامه مي يابد .

اين امربه نژاد سگ ، فعاليتهاي جوشي آن ، ميزان مصرف کلسيم و سايرفاکتورهاي شناخته شده يا شناخته نشده ارتباط دارد . وقوع بيماريها نظيرديستمپر مي توانند در بعضي موارد رشد دندان و فک را متوقف سازند .حال روشن شد که چرا سگها بخصوص توله ها وسگهاي جوان زماني که وسايل جويدني مورد نيازشان ازسوي صاحبانشان تامين نمي شود وسايل (احتمالا) با ارزش داخل خانه را با جويدنهاي خود خراب ومستهلک مي سازند . بنابراين با قراردادن يک وسيله جويدني براي سگ وسايل خانه را از تخريب حفظ کنيد و ازسوي ديگرتکامل مناسب دندانها و فکها را بيمه نمائيد .

به عبارت ديگر زماني که غريزه به اومي گويد "بجو" واقعا چيز مناسبي براي جويدن در اختيارداشته باشد . ازسوي ديگر آن چيزي که شما براي جويدن سگ در نظرمي گيريد بايد از ديدگاه وي نيز قابل قبول باشد . نکته بسيار حائز اهميت ديگر اين است که سگها را بايد از جويدن هر چيزي منع کرد . زيرا آنها مي توانند اجسام را خرد کنند و يا اشياء غيرقابل هضم را ببلعند .

تکه هاي تيز نظير قطعاتي از استخوان که توسط سگ خورده شده و بلعيده شده باشد ممکن است باعث سوراخ شدگي دستگاه گوارش و تلف شدن دام گردد.

اشياء غيرقابل هضمي که مي توانند به صورت قطعه قطعه درآيند نظيراسباب بازيهاي کائوچويي يا پلاستيکهاي ظريف اغلب به دندان گرفته شده وبلعيده مي گردند . اين اجسام اگربا استفراغ خارج نشوند مي توانند باعث انسداد دستگاه گوارش گردند ؛ که در اين حال باعث مرگ دلخراشي خواهد شد مگرآنکه يک جراحي سريع بر روي دام صورت پذيرد .

استخوانهاي طبيعي براي جويدن

استخوانهاي طويل بلند بطوريکه 10 الي 20 سانتيمترطول داشته باشند نيازهاي دنداني سگ را تامين مي سازند . اما جويدن مداوم استخوانهاي بسيار سخت به مرور زمان باعث سائيدگي دندانها خواهد شد . استخوانهاي طبيعي بسيار صيقل دهنده هستند و بايستي کمتر مورد استفاده قرارگيرند . شما شايد وسوسه شويد که استخوانهاي کوچکتر و ظريفتري در اختيار توله قراردهيد و او نتواند که اين استخوان را خرد کند اما بايد دانست که توله نيز رشد مي کند و قدرت فک آن نيز به تدريج افزايش مي يابد .

منظورآن است که يک سگ درحال رشد بالاخره روزي قادربه شکستن و خرد کردن استخوانهاي کوچک خواهد شد قطعاتي از آن را خواهد خورد و قبل از آن که بفهميد که چه کار اشتباهي رخ داده است خواهد مرد . بسياري ازمردم به اشتباه فکرمي کنند که دندان سگهاي آنها نيز مشابه گوشتخواران وحشي يا سگهاي قديمي است . دندان حيوانات وحشي گوشتخوار و يا دندانهايي که درفسيل موجودات کهن شبيه به سگ يافت شده اند کلفت تر بوده و قاعده بسيار قويتري نسبت به سگهاي امروزي دارند .

تمام استخوانهاي طبيعي سخت به شدت صيقل دهنده و فرساينده هستند . اگر سگ شما خيلي مشتاق جويدن است استخوانهاي طبيعي به سرعت باعث سائيدگي دندانهاي او خواهد شد . دندانهايي که به شدت سائيده گشته اند معمولا دردناک مي شوند . هيچگاه کفش کهنه خود را براي جويدن در اختيارسگ قرار ندهيد حتي اگرتمام ميخها وقسمتهاي فلزي آن را هم کنده باشيد .

بخصوص پاشنه هاي چرمي بسيارخطرناک هستند زيرا سگ با جويدنهاي خود آن را تکه تکه نموده و خواهد بلعيد و به عوارض انسداد روده مبتلا خواهد گرديد . بعلاوه اگر در داخل اين قطعات چرمي قطعات فلزي يا ميخي وجود داشته باشد که شما آن را نديده ايد باعث صدمه ديدگي و يا سوراخ شدن و پارگي روده ها خواهد شد . همواره اين احتمال نيز وجود دارد که سگ بين کفشهاي کهنه و نو تفاوتي قائل نشود و کفشهاي خوب شما را به دندان گرفته و ازبين ببرد .

توليد مثل

توليد مثل و تولد سگهاي جديد را نبايد با سهل انگاري توام نمود . به دنيا آمدن سگهاي ناخواسته مي تواند مشکلات متعددي را ايجاد کند و همواره قبل از بوجود آمدن آنها مي بايست در مورد آنها تصميم گيري کرد و اصولا تعيين نمود که آيا نيازي به حضوراين سگها خواهد بود يا نه .

مراقبت ازدندان ها

دندانهاي سگ بطور مداوم بايد مورد معاينه قرار گيرند . درصورتي که سگ اجازه مي دهد بايد دندان هاي حيوان را تميزکرد . اگرحيوان علاقه به گاز زدن استخوان يا چوب داشته باشد گاهي مواقع در هنگام معاينه تکه هايي ازآنها لاي دندان حيوان ديده مي شود . درسگها پوسيدگي دندان به خاطر مصرف کمترکربوهيدرات و
ph قليايي بزاق کمتر رخ مي دهد .

دربيشتر اوقات خصوصا در سنين بالا و در سگهايي که از جيره غذايي نرم مثل گوشت يا غذاهاي کنسروي استفاده مي کنند سطح داخلي وخارجي دندان جرم مي گيرد که بايد در صورت نياز جرم گيري شود . درصورتي که سگ آرام باشد بصورت روزانه ذرات مواد غذايي باقي مانده را با مسواک پاک نماييد ولي در غير اينصورت با دامپزشک مشورت نماييد .

اگر اين ذرات پاک نشود تشکيل پلاکهاي دنداني را مي دهد که خود موجب بيماري لثه مي شود . اين بيماري خطرناک است و باعث لق شدن و افتادن دندان مي گردد . جرم دنداني بصورت رسوبات نرم يا سفت به رنگ زرد مايل به قهوه اي يا خاکستري کمرنگ برروي دندان ديده مي شود وآنها را نمي توان با مسواک کردن يا ناخن کشيدن ازسطح دندان جدا ساخت. درواقع بايد توسط دامپزشک ازسطح دندان پاک شوند.

dog1.jpg


بهتر است هر3 تا 6 ماه يک باردندان هاي سگ توسط دامپزشک جرم گيري شوند وگرنه تجمع جرم درسطح خارجي دندان محيط را براي ايجاد عفونت دهان و لثه آماده مي نمايد و اغلب دراين گونه سگها بوي بدي دهان بعلت نفوذ عفونت در لثه هاي سگ از دور استشمام مي شود . جرم دندان در ابتدا بصورت پلاک ظاهر مي شود و درعرض 7-2 روز سنگها يا جرم هاي دنداني را تشکيل مي دهند .

پلاکها در واقع اجسام نرم سفيدرنگ يا زردي هستند که به راحتي با اقدامات داخل منزل برطرف مي شوند . جهت تميزکردن مداوم دندانها مي توانيد از تکه اي پارچه کتاني که در پودرهاي مخصوص جرم گيري( درطب انساني جهت افراد سيگاري پودرهاي جرم گيري مخصوصي وجود دارد که براي حيوان نيزقابل استفاده است) دندان خيس خورده يا با کمي جوش شيرين آغشته شده استفاده کنيد .

ابتدا سطح دندان ها را بوسيله آنها بماليد ، سپس با آب بخوبي شستشودهيد . سگها در ابتدا کمي مخالفت مي کنند اما بعد از مدتي به آن عادت خواهند کرد . پاداش شما هم ازاين کار داشتن سگي با دندان هاي تميز و دهاني خوشبو است . هرگز از مسواک سخت براي تميزکردن دندان حيوان استفاده نکنيد زيرا در صورت حرکت ناگهاني حيوان باعث جراحت لثه آن مي گردد .

جهت تميز شدن دندان هاي سگ مي توانيد از قلم گوسفند يا گوساله بصورت خام يا استخوان هاي مصنوعي استفاده کنيد . اين گونه اجسام غذايي در جلوگيري از بروز رسوب يا جرم دنداني موثرمي باشند . ضمنا احتياجات حيوان را ازنظرکلسيم وفسفرکه در تحکيم اسکلت بدن حيوان موثراست تامين مي نمايند .

کيسه هاي مقعدي

کيسه هاي مقعدي بصورت يک جفت غده در دو طرف مقعد قرار دارند . ترشحات اين غدد اغلب بد بو بوده و معمولا قهوه اي و آبکي مي باشند ولي ممکن است درصورت تجمع بيش از حد بصورت خميري درآيند . گاهي مواقع تجمع ترشحات اين غدد موجب درد و خارش در ناحيه مقعد مي گردد که بصورت گازگرفتن يا ليس زدن مقعد يا کشيدن آن برروي زمين تظاهرمي يابد .

دراين صورت بايد ترشحات داخل کيسه را تخليه نمود . بهتراست اينکارتوسط دامپزشک انجام شود . مدفوعدربسياري از سگها بخصوص سگهاي کوچک و آپارتماني بعلت عدم رعايت رژيم غذايي مناسب ، اختلال در دفع مدفوع اتفاق مي افتد . علت اصلي اين مشکل تورم کيسه هاي مقعدي است که قبلا توضيح داده شد . ترشح طبيعي اين غدد باعث تسهيل درعمل دفع مي گردد . درمواردي که حيوان بعلت خوردن استخوان بيش ازحد مواد نشاسته اي و يا مواد يبوست زا دچاراختلال گوارشي شود ، عمل دفع با مشکل مواجه خواهد شد .

درضمن مواد فيبري و اجسام غيرقابل هضم موجود درمدفوع گاهي مواقع باعث انسداد مجراي غدد مقعدي مي گردد که اين امر نه تنها از ترشح مواد لغزنده جلوگيري مي کند ، بلکه انسداد مجراي غدد مقعدي محيط سربسته اي را ايجاد مي کند که موجب فعاليت ميکروارگانيسم هاي ساپروفيت درآن مي گردد . فعاليت اين اجرام موجب التهاب و تورم غدد مقعدي مي گردد که در نتيجه آن حيوان در هنگام دفع مدفوع با درد و مشکل روبرو شده واغلب سعي مي کند از تخليه ودفع مدفوع صرفنظرکند .

در چنين شرايطي حيوان سعي مي کند براي رهايي از درد و التهاب مقعد خود را با جاهاي سفت و سخت اصطحکاک دهد و يا ناحيه پشت خود را روي زمين بکشد و يا آن ناحيه را گازبگيرد تا بلکه بصورتي از اين درد و التهاب رهايي يابد . زماني اين التهاب و تورم بقدري پيشرفت خواهد کرد که حالت عفوني وچرکي بخود گرفته و بصورت يک آبسه چرکي در اطراف مقعد ظاهرشده و گاهي سر باز کرده و حالت فيستول چرکي را بخود مي گيرد .

دراين موارد حيوان براي اينکه احساس آرامش کند با زبان خود ناحيه مزبور را ليس مي زند و همين مسئله باعث انتقال عفونت از ناحيه رکتوم به محوطه دهان و حلق و درنهايت لوزه ها خواهد شد . عفونت و التهاب لوزه ها موجب استفراغ متناوب درحيوان خواهد شد که ارتباطي با خوردن غذا ندارد . درادامه حيوان اشتهاي خود را از دست داده و نسبت به غذا بي ميل مي شود .

در نهايت حيوان بتدريج نشاط ، شادابي ، تحرک و سرحالي و چالاکي خود را ازدست خواهد داد و حتي نسبت به صاحب خود نيز بي اعتنا مي شود . در سگهاي بزرگ جثه نظير نژاد ژرمن شفرد ، دوبرمن و غيره اين گونه مشکلات کمتر بوجود مي آيد زيرا بدليل تحرک و جست و خيز حيوان عضلات اطراف ناحيه رکتوم مرتب باز و بسته شده که اگر گيري هم در مجرا وجود داشته باشد خودبخود رفع مي گردد ولي درسگهاي تزئيني و آپارتماني به علت تحرک کمتر اين مشکل شايع تر مي باشد . لذا بايد به اين سگها دقت بيشتري مبذول داشت .


هوش و ذکاوت

سگ ها از نظر هوش و ذکاوت چطور هستند ؟

سگ ها به آن شکلي که مردم فکر مي کنند خارق العاده نيستند . تفکر شايع در مورد سگ ها اين است که يک سگ معمولي به باهوشي يک انسان چهارساله است . آموزش دهندگان به سگ ها معتقدند که بهترين و درست ترين روش براي تخمين زدن هوش و ذکاوت سگ ها اين است که ببينيم يک سگ در روز چقدر از مسائل آموخته را به ياد مي آورد و کارهاي جديد را در چه مدت زماني فرا مي گيرد . سگ ها مي توانند به خاطر آورند غذا و آب مورد نيازشان در کجا قراردارد .

آنها مي توانند تخشيص دهند که شما مايل هستيد کجا پاکيزه بماند و آنها بايد کجا ادرارکنند . کجا بخوابند و اينکه چه کساني اعضاي خانواده هستند .

اما فکر نکنيد که اين حيوان در يک جا مي نشيند و سعي مي کند مسائل را به ياد آورد . سگ ها به دليل ذهن معاشرت پذيرشان همه آموخته ها را درخاطرشان نگه مي دارند . سگ گرسنه يک لحظه و با مراجعه به ذهن خود به ياد مي آورد که غذايش کجا است و پس ازيافتن غذا آن را مي خورد. اغلب سگ ها قادرند که برخي ازکلمات و نشانه ها را بشناسند که البته اين حالت ازنسلي به نسل ديگر تغييرمي يابد .

سگ بايد قادر باشد که بعضي از قوانين و فرمان هاي اساسي و مهم را بداند و انجام دهد . شما مي توانيد درست از زماني که تولد سگ را به منزل مي آوريد به او آموزش دهيد اما اين را بدانيد تا شش ماهگي سگ نبايد توقع نتيجه درست و قابل قبولي داشته باشيد . هنگامي که يک سگ به خانه شما راه مي يابد او را از اعضاي خانواده بدانيد و به تمامي نيازهاي اوتوجه داشته باشيد . نيازهايي مانند تغذيه ، مراقبت ، حفظ سلامتي ، بازي و شايد هم همصحبتي .

زيرا بطور طبيعي سگ به دنبال يک صاحب و رهبر مي باشد و شما جاي رهبر گروه را براي او گرفته ايد .

سگ ها از اين که جايگاه خود را بدانند شاد مي شوند و اگرمجبور بشوند که يک انسان را بعنوان رهبر بپذيرند از تصميم ها و دستورهاي او استقبال مي کنند . درحقيقت زندگي گروهي سگ ها به اين دليل است که هر کدام بتوانند قابليت ها و توانايي هاي خود را بروز دهند . همانطورکه وجود قوانين و يادگيري و اجراي آن در زندگي انسان ها ضروري است وضع قوانين و يادگيري آنها نيز در زندگي سگ ها و اينکه بتوانند از طرف خانواده ها پذيرفته شوند مورد نياز مي باشد . بعد از اينکه صاحب سگ خودش را بعنوان رهبر گروه در ذهن سگ تثبيت کرد سگ موظف به يادگرفتن اين مسائل خواهد شد .

موارد اساسي ديگر براي اينکه سگ ها آنچه را که مي آموزند به خاطر بسپارند تشويق و تنبيه است . هنگامي که يک سگ آنچه را که به او محول مي شود انجام مي دهد بايد از او با ناز و نوازش و ارائه رفتارخوب و مناسب در حد افراط تمجيد و در راهها و زمينه هاي مختلف او را تشويق کنيم . هنگامي که او کاري را که به او گفته مي شود انجام نمي دهد بايد کلمه نه را بلند بشنود و يا جمله هاي اعتراض آميز ديگر که او را از اين حالت بازدارد . کتک زدن سگ راه درست و مناسبي براي منضبط کردن او نمي باشد .

چون کتک براي اغلب سگ ها موجب ترس مي شود و سگ بدون اينکه دليل تنبيه و کتکي را که متحمل شده است درک کند فقط تصويري منفي از صاحب خود در ذهن مي پروراند . واکنش به موقع و اعتراض به اشتباه سگ درست در همان لحظه که مرتکب خطا مي شود بهترين روش براي تربيت سگ مي باشد و اعتراض به سگ پس ازچند ساعت و يا حتي چند دقيقه بعد ازحرکت اشتباه او معقول نمي باشد . آموزش دهندگان سگ معتقدند چيزي که بايد هميشه مورد استفاده قرار گيرد دستورها و اشارات يکسان مي باشد . درنظرگرفتن برنامه منظم و ساعتي مشخص براي تعليم و تربيت سگ ها به اندازه آموختن براي حيوان جالب خواهد بود . بهتراست براي دستوردادن و حکم کردن از لحن محکم و براي تشويق از صداي نرم و لطيف و براي تنبيه از آهنگ زمخت و عميق در صدا استفاده کنيم . 

dog11.JPG

دفعات مشاهده این مطلب : 15491

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :
{SOCIAL}

آخرين نظرات

تصویر تصادفی

ثبت نام سریع

آنلاین

آمار سایت